ஆன்மீகப் பாடல்கள் (வீடியோ)

ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமேவருவீரே எங்கள் யா நபியேதெய்வீக பொருளொன்று கண்டேன்குரு ஒன்று கண்டேன் இருள் அங்கு இல்லைஅதோ பேரின்ப மெய்ஞ்ஞான வீடுஅல்லாஹ்வின் ஓவியம் அழகான காவியம்தேரிழந்தூர் தாஜிதீனிடம் ஒரு பேட்டி