இஸ்லாமிய சிறப்பு தினங்கள்

ஸபர்

10. கீழக்கரை ஸதக்கதுல்லா அப்பா (ரலி) கந்தூரி
14. காயல் தைக்கா ஸாஹிப் கந்தூரி
15. கோட்டைப்பட்டினம் ராவுத்தர் அப்பா கந்தூரி
28. இமாம் ஹஸன் (ரலி) கந்தூரி
29. ஒடுக்கத்து புதன்ஷவ்வால்

1 ஈதுல் ஃபித்ர்

14 மேலப்பாளையம் ஷாதுலி நாயகம் (ரலி) கந்தூரி

15. உஹதுப் போர்

ஹம்ஸா (ரலி) ஷஹீது

16. வாப்பா நாயகம் அவர்களின் பிறந்த தின விழாரஜப்

1 ஹஸன் பஸரீ (ரஹ்) மறைவு

கல்வத்து நாயகம் (ரஹ்) மறைவு

4 இமாம் ஷாஃபிஈ (ரஹ்) மறைவு

5 மாப்பிள்ளை லெப்பை ஆலிம் (ரஹ்) மறைவு

14 ஹாஜா முயீனுத்தீன் சிஷ்தீ (ரலி) மறைவு

15 இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் (ரஹ்) ஷஹீத்

மதுக்கூர் ஷைகு ஃபரீத் வலீ (ரலி) கந்தூரி

27 புனித மிஃராஜ் இரவுஜமாதுல் அவ்வல்

14 கோட்டாறு ஞானியார் அப்பா (ரஹ்) கந்தூரி

15 குணங்குடி மஸ்தான் ஸாஹிப் (ரஹ்) கந்தூரி

17 பொதக்குடி நூர் முஹம்மத் (ரலி) கந்தூரி

பதீவுத்தீன் ஸிந்தா மதார் (ரலி) மறைவு

22 மேலப்பாளையம் அஹ்மத் கபீர் ரிஃபாயீ (ரலி) கந்தூரி

25 கீழக்கரை மஹானந்த பாபா (ரலி) கந்தூரி

24 மண்ணடி பத்தேஹ்ஷா மஸ்தான் உரூஸ்

29 காலித் இப்னு வலீத் (ரலி) மறைவு

ஜமாதுல் ஆகிர்

1 நாகூர் கொடியேற்றம்

5 ஜலாலுத்தீன் ரூமி (ரஹ்) மறைவு

10 நாகூர் ஷாஹுல் ஹமீத் நாயகம் (ரலி) கந்தூரி

14 இமாம் கஸ்ஸாலி (ரலி) மறைவு

17. காயிதே மில்லத் (ரஹ்) மறைவு

22 அபூபக்கர் சித்தீக் (ரலி) மறைவு


துல்கஃதா

10 ஏர்வாடி தர்ஹா கொடியேற்றம்

17 யாஸீன் மவ்லானா (ரலி) கந்தூரி

18 க்வாஜா பந்தே நவாஸ் (ரலி) கந்தூரி

22 கல்வத்து நாயகம் (ரலி) கந்தூரி

23. ஏர்வாடி சுல்தான் இப்ராஹீம் (ரலி) கந்தூரி

துல்ஹஜ்

2 நாகூர் யூஸுஃப் தாதா (ரஹ்) கந்தூரி

4 பொதக்குடி சர்தார் அப்துல் கறீம் (ரஹ்) மறைவு

9 அரஃபா தினம்

10 ஈதுல் அல்ஹா

16 கோவளம் தமீமுல் அன்ஸாரி (ரலி) கந்தூரி

18 கலீஃபா உதுமான் (ரலி) ஷஹீது

முஹர்ரம்

1 ஹிஜ்ரீ ஆண்டு பிறப்பு

நபி ஆதம் (அலை) மறைவு

2 நபி இப்றாஹீம் (அலை) மறைவு

ஹள்ரத் ம்ஃரூபுல் கர்கீ (ரலி) ஷஹீது

4 இமாம் ஹஸன் பஸரீ (ரஹ்) மறைவு

5 பாபா ஃபரீதுத்தீன் கன்ஸெஷக்கர் (ரஹ்) மறைவு

6 நபி ஜகரிய்யா (அலை) மறைவு

10 இமாம் ஹுஸைன் (ரலி) ஷஹீத் & ஆஷூரா தினம்

13 இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் (ரலி) மறைவு

15 பாசிப்பட்டினம் நைனார் முஹம்மத் (ரஹ்) கந்தூரி

29 ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் (ரஹ்) மறைவு

ஷஃபான்

2 இமாம் அபூ ஹனீஃபா (ரஹ்) மறைவு

5 இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் (ரலி) உதயம்

6 இமாம் அப்துர் ரஹ்மான் நஸயீ (ரஹ்) மறைவு

15 புனித பராஅத் இரவு

16 சென்னை ஸையது மூஸா ஷாஹ் காதிரி (ரஹ்) கந்தூரி


ரமளான்

3 உம்முல் முஃமினீன் பாத்திமா (ரலி) மறைவு

10 உம்முல் முஃமினீன் கதீஜா நாயகி (ரலி) மறைவு

14 அபூ யஜீது பிஸ்தாமி (ரஹ்) மறைவு

15 இமாம் ஹஸன் (ரலி) உதயம்

திருச்சி நத்தர்ஷா (ரலி) கந்தூரி

16 உம்முல் முஃமினீன் ஆயிஷா (ரலி) மறைவு

17 பத்ருப் போர்

21 கலீஃபா அலீ (ரலி) ஷஹீது

22 இமாம் இப்னு மாஜா (ரஹ்) மறைவு

27 லைலத்துல் கத்ர் இரவு

ரபீவுல் ஆகிர்

11 முஹிய்யுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி (ரலி) மறைவு

25 பல்லாக்கு வலியுல்லாஹ் (ரலி) மறைவு

28 முஹிய்யுத்தீன் இப்னு அறபி (ரலி) மறைவு

முஹர்ரம் பத்தாம் நாள்ஆஷூரா அன்று:

o நபி ஆதம் (அலை) அவர்களின் பாபம் மன்னிக்கப்பட்டது.
o நபி நூஹ் (அலை) அவர்களின் கப்பல் கரை சேர்ந்தது.
o நபி இத்ரீஸ் (அலை) அவர்கள் சுவனம் சென்றார்கள்.
o நபி இப்றாஹீம் (அலை) அவர்கள் எறியப்பட்ட நெருப்பு பூங்காவாகியது.
o நபி தாவூத் (அலை) அவர்களின் பிழை பொறுக்கப்பட்டது.
o நபி சுலைமான் (அலை) அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சி பெற்றார்கள்.
o நபி அய்யூப் (அலை) அவர்கள் நோய் நீங்கி நலம் பெற்றார்கள்.
o நபி மூஸா (அலை) அவர்களுக்கு நைல் நதி பிளந்து வழி விட்டது.
o நபி யூனுஸ் (அலை) அவர்கள் மீன் வயிற்றிலிருந்து வெளியேறினார்கள்.
o நபி ஈஸா (அலை) அவர்களை காத்தான்.
o இமாம் ஹுஸைன் (ரலி) அவர்கள் கர்பலாவில் ஷஹீதாகி குடியாட்சித் தத்துவத்திற்கு உயிர்கொடுத்தார்கள்.

நன்றி- M.J.சாதிக்