சங்கைமிக்க ஷெய்குனாவின் முன்னிலையில்...

துபாய் அவ்காப் அரசு அதிகாரி அப்துல்ரஹ்மான் அல்ஜரார்கலீபா ஏ.பி.சகாபுதீன்ஆலிம்புலவர்-1ஆலிம்புலவர்-2ஆலிம்புலவர்-3

பொதுச் செயலாளர் ஏ.என்.எம் முஹம்மது யூசுப்

இன்னும் இதை கிளிக் செய்தால் யூடியுபில் நம் நிகழ்ச்சிகளை காணொளியில் காணலாம்