கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

சங்கைமிக்க ஷெய்கு நாயகம் துபாய் விஜயத்தில் ஏப்ரல் 21-ல் நடைபெற்ற மஜ்லிஸில் கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.PART 2PART 3PART 4PART 5PART 6PART 7