நேரடி ஒளிப்பரப்பு

இன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை துபாய் நேரப்படி 9.00 மணிக்கு சபையின் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நேரடி ஒளிப்பரப்பு செய்யப்படுகிறது.