அமீரகம் தழுவிய இராத்திபத்துல் காதிரிய்யா நிகழ்ச்சி

துபாய் ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞானசபையில் 15/05/2011 ஞாயிறு அன்று திங்கள் மாலை மஹ்ரிப் தொழுகைக்கு பின் இராத்திபத்துல் காதிரிய்யா ஓதப்பட்டது.இந்நிகழ்ச்சிக்கு முரிதுகள் அனைவரும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.

சார்ஜாவில் அதிரை அப்துல்ரஹ்மான் இல்லத்திலும் இராத்திபத்துல் காதிரிய்யா நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக சார்ஜா முரிதீன்கள் அனைவரும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.

அபுதாயில் மதுக்கூர் ஜெகபர் சாதிக் இல்லத்திலும் இராத்திபத்தல் காதிரிய்யா நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது.