புதிய கலீபா நியமனம்


இன்று 07/12/2010 இலங்கை வெலிகமையில் சங்கைமிகு இமாம் ஜமாலிய்யா அஸ்சையதுகலீல் அவுன்அல்ஹஸனியுல் ஹாஷிமி நாயகம் அவர்கள்
தங்களின் திருஇல்லத்தில் துபாய் ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபையின் நிர்வாகத் தலைவர் A.P.சிஹாபுதீன் M.B.A ஹக்கியுல்காதிரி அவர்களை தங்களின் கலீபாவாக நியமித்துள்ளார்கள் என்ற நற்செய்தியை அனைவருக்கும் எத்திவைப்பதில் அளப்பெரும் சந்தோசமடைகிறோம்.

கலீபா A.P.சிஹாபுதீன் M.B.A ஹக்கியுல்காதிரி அவர்களுக்கு துபாய் சபையின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை அன்புடன் சமர்ப்பிக்கின்றோம்.