வெலிகமையில் இப்தார் நிகழ்ச்சி

இமாம் அஸ்சையது கலீல் அவுன் மௌலானா அவர்களின் திருஇல்லத்தில் செப்டம்பர் 5ம் தேதி இப்தார் நிகழ்ச்சி மிக விமர்சையாக நடைப்பெற்றது... இதுசமயம் இலங்கைவாழ் முரிதீன்களும் ஆஷிக்குகளும் இதில் கலந்து சிறப்பித்துள்ளார்கள்....