சென்னையில் ஷெய்குநாயகம்

சங்கைமிக்க ஷெய்குநாயகம் அவர்கள் 23ம் தேதி சென்னை விஜயம் செய்துள்ளார்கள்... சென்னையின் நிகழ்வுகளை முழுமையாக வீடியோ கவரேஜ் செய்து ஹைதர் நிஜாம் நமக்கு அளித்துள்ளார்... அன்னாருக்கு மனமார்ந்த நன்றியினை அனைத்து சபையின் சார்பாக நவில்கின்றோம்.
PART 1

PART 2

PART 3

PART 4

PART 5


JULY 22


THANKS BR. HIDER NIJAM