மறை ஞானப்பேழை - ஜூன் இதழ்

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்!


லேட்டஸ்ட், மறை ஞானப்பேழை - ஜூன் இதழ் http://emsabai.com - இல் வெளியிட்டுள்ளோம். தங்கள் ப்லாக்-கில் அதை பற்றி அறிவிக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.


இதுவரை 5 மாத இதழ்கள் வெளியிடபட்டுள்ளது (Feb 2010 to June 2010).


வஸ்ஸலாம்!


ஹைதர் நிஜாம்